آدرس : تهران – شهرری – ابتدای جاده ورامین – جنب پمپ بنزین نظامی – خ ابراهیمی بعد از دام آلایش – موسسه ترک اعتیاد عاشقان رهایی

 

تلفن : ۰۹۱۲۱۵۹۵۸۴۱ – ۰۲۱۳۳۴۰۷۶۷۸