موسسه عاشقان رهایی به فکر افتاده است با صنعتی شدن موادهای مخدر  کمی تغییر در روش های سنتی بدهد به همین دلیل

در صورت هرگونه سوال در مورد درمان جدید (مواد محرک) نیاز به مشاوره و بستری عزیزان در عذابتان بصورت رایگان ازخدمات

مشاوره این مرکز بصورت حضوری، تلفنی و یا اینترنتی بهره مند شوید .

 

 

  • تیم درمانی ما شامل

  • دکتر داخلی و عمومی

  • روانپزشک جهت همکاری با بیماران محرکی

  • روانشناس ( دوره اعتیاد )

  • مددیار خانواده برای آگاهی خانواده با اعتیاد

  • مددیار اعتیاد جهت راهنمایی بعد از دوران فیزیک بیماران

 

ما راهی تازه برای زندگی بدون مواد مخدر پیدا کرده ایم ، زندگی بدون مواد مخدر و محرک را نیز می توان تجربه کرد .